inci uzunluğu

 Dizi İncilerin Uzunluk Farkları
 
Sırası ile dizi incilerin uzunlukları yukarıdan aşağı doğru 40cm , 45cm , 55cm , 66cm , 88cm ve 137cm ölçülerindedir.
 
Bir inci dizisinin çok yönlülüğü kurallarla sınırlandırılmamalıdır. Nihayetinde kullanıcının kişisel zevkini yansıtır.